Důvěrnost informací

Naše společnost striktně dodržuje zásady diskrétnosti a ochrany osobních údajů našich zákazníků a partnerů. Vážíme si důvěry našich zákazníků a snažíme se udělat vždy maximum pro to, abychom ji nezklamali. Každý zákazník je pro nás jedinečný a přistupujeme k němu individuálně.

Veškeré osobní údaje našich zákazníků a partnerů zpracováváme a evidujeme jen a pouze pro interní potřeby naší společnosti a to plně v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Uvědomujeme si citlivost těchto dat, obzvláště v této době, a proto dbáme na zabezpečení a šifrování našich databází. Neztotožňujeme se s novodobými praktikami „kšeftování“ s daty zákazníků a data o našich zákaznících a partnerech nikdy neposkytujeme třetím stranám.

I při projektování, montážích a servisu telekomunikačních, kamerových i zabezpečovacích systémů je pro nás diskrétnost a ochrana zákazníka stěžejní. S klientem jedná a montáž provádí vždy uzavřený a definovaný okruh osob, které se prokáží služebním průkazem, jsou vybaveni firemním oděvem s unifikovanými logo prvky. Projektování systému provádějí projektanti společnosti a veškerá dokumentace je pro dokončení díla předána zákazníkovi, aby se předešlo možnosti jakéhokoli zneužití.

Ochrana údajů zákazníka je pro nás velmi důležitá a vnímáme ji jako jeden ze základních pilířů důvěry a dlouhodobé spolupráce. Vždy uděláme maximum pro to, abychom tuto důvěru nezklamali a zajistili, aby Vaše data u nás byla v bezpečí.