Zabezpečovací systémy

Klávesnice EZS

Moderní EZS ústředny

Pro firmy i domácnosti

Napojení na PCO

Pocit bezpečí je jedním ze základů klidného a spokojeného lidského života. Elektronické zabezpečovací systémy chrání Váš majetek v době Vaší nepřítomnosti, kdy je nejvíce ohrožen.

Bezpečný dům


S narůstajícími sociálními rozdíly v naší společnosti přibývá i trestné činnosti, zejména majetkové. Moderní doba naštěstí poskytuje účinné a cenově již dobře dostupné nástroje, jak bezpečí svého majetku zajistit. Elektronické zabezpečovací systémy (zkráceně EZS) jsou dnes již běžným vybavením nejen ve firmách, ale díky příznivým cenám zažívají rozmach i v domácnostech. Tyto systémy dokáží velice efektivně chránit Vás majetek a upozornit v případě narušení hlídaného prostoru.

Schéma EZS

Moderní zabezpečovací systémy umožňují, kromě standardního zabezpečení objektu pomocí pohybových detektorů, dveřních a okenních spínačů, detektorů tříštění skla i další možnosti pro zvýšení Vaší bezpečnosti. Zabezpečovací ústředny podporují připojení čteček přístupových systémů, připojení detektorů úniku hořlavých plynů, detektorů zvýšené hladiny oxidu uhličitého, ale i například záplavové detektory, které dokáží Váš majetek ochránit např. v případě havárií vody, případně dokáží sepnout čerpadlo, když začne docházet k vytopení sklepních prostor při povodních. Tím nechrání jen Váš majetek, ale i Vaše zdraví.

Zabezpečovací systémy lze připojit na Pult centralizované ochrany a zajistit tak okamžitý výjezd zásahové jednotky bezpečnostní agentury, dále lze zajistit zaslání alarmu na Váš mobilní telefon nebo, případě těch vyspělejších, lze i zaslat E-mail a především celý stav objektu monitorovat vzdáleně po internetu.

Možností je mnoho a není třeba, abyste celou problematiku dlouze studovali. Stačí nás jen kontaktovat a po průzkumu na místě Vám vhodné typy, přesně pro danou situaci, naši specialisté vyberou a zakomponují do celkového projektu.

Dnešní technologie skýtají prakticky neomezené možnosti a jde jen o vhodný a kvalitní návrh a provedení. Společnost INTERCONNECT s.r.o. má v oblasti zabezpečovacích systémů bohaté zkušenosti a jejich návrhu a realizaci se věnuje celá samostatná divize INTERCONNECT Security. Rádi Vám vypracujeme a postavíme řešení přesně na míru. Stačí nás jen kontaktovat.

Typový průběh realizace EZS pro domácnost

  • Projektanti divize INTERCONNECT Security se k Vám bezplatně dostaví na místním šetření, jehož náplní je průzkum místa instalace, technické zhodnocení situace a vyjasnění Vašich potřeb.
  • Na základě tohoto průzkumu je vypracována rámcová nabídka řešení, která je s Vámi konzultována.
  • Následuje vypracování konkrétního projektu projektantem zabezpečovacích systémů tak, aby nejlépe odpovídal konkrétní situaci a všem požadavkům.
  • Po Vašem odsouhlasení projektu Vám celý zabezpečovací systém namontuje team profesionálních techniků. Samozřejmostí je plná diskrétnost.
  • Následuje provedení revizí, testovacího provozu, vyhodnocení odchylek, jejich korekce, vyhotovení dokumentace k systému a samozřejmě je provedeno Vaše proškolení pro obsluhu systému.
  • Na závěr je systém spuštěn do ostrého provozu a protokolárně předán. Součástí předání je i dokumentace projektová a provozní.
  • Rádi Vám zajistíme i dlouhodobý servis a údržbu.

Nabízená řešení

Logo INIM Logo CONCEPT Logo ProSys
Logo ARITECH Logo Visonic Logo Texecom
Logo PARADOX Logo Tecnoalarm Logo Jablotron
Logo DSC Logo Honeywell Logo Siemens
Chci objednat / poptat tuto službu