Outsourcing správy IT

Outsorcing IT

Kompletní správa IT

Vzdáleně i u zákazníka

Férové ceny

Společnost INTERCONNECT s.r.o. je schopna nabídnout kompletní outsorcing servisu a správy firemních informačních a telekomunikačních technologií. Zabýváme se činnostmi od podpory uživatelů, základní údržby a servisu počítačů, správou počítačových sítí, serverů, síťových prvků včetně virtualizačních a cloudových technologií, zabezpečení, zálohování až po projektování rozvoje IT infrastruktury. Naším cílem je, aby byla zákazníkovi poskytnuta komplexní služba outsorcingu správy jeho IT a zákazník se nemusel o tyto věci již nadále starat a mohl se plně věnovat své podnikatelské činnosti.

Zákazníkovi je po převzetí systémů poskytována pravidelná údržba, dohled, nonstop telefonická podpora a v případě jakýchkoli problémů či požadavků jsou tyto řešeny specialistou vzdáleně, nebo pokud je problém závažnějšího charakteru, je k zákazníkovi vyslán technik, aby problém řešil přímo u zákazníka.

Servisní práce jsou poskytovány na základě následujícícho ceníku:

Práce specialisty Telco / IT VzdáleněTarifikace 30+30 U zákazníkaTarifikace 60+30
V pracovní době
(v pracovní dny 8:00 - 16:00 hod.)
1000,00Kč
(1210,00Kč)
1200,00Kč
(1452,00Kč)
Mimo pracovní dobu
(v pracovní dny 16:00 - 20:00 hod.)
1350,00Kč
(1633,50Kč)
1800Kč
(2178,00Kč)
SO-NE a svátky - den
(10:00 - 18:00 hod.)
Mimo pracovní dobu – noční
(v pracovní dny 20:00 - 8:00 hod.)
2000,00Kč
(2420,00Kč)
2500,00Kč
(3025,00Kč)
SO-NE a svátky - noc
(18:00 - 10:00 hod.)
Expresní servis 4H
(garantované započetí servisních prací do 4hod. v pracovní době / 8h mimo pracovní dobu)
+50%
Expresní servis 2H
(garantované započetí servisních prací do 2hod. v pracovní době / 4h mimo pracovní dobu)
+100%
Dopravné
(dopravné je účtováno tam i zpět s výchozím a cílovým místem z nejbližší pobočky INTERCONNECT s.r.o.)
14,00Kč/km
(16,94Kč/km)

Všechny uvedené ceny prací jsou v Kč za hodinu bez DPH (v závorce s DPH 21%).

Vysvětlivky:
- Standardní sazby lze individuálně upravovat servisní smlouvou.
- Započetí servisních prací je dle vytíženosti obvykle do 2 pracovních dní, pokud není objednán výjezd expresní.
- Vzdálenými pracemi se rozumí řešení problému bez fyzické přítomnosti technika na místě (včetně telefonické pomoci, konzultací apod.).
- Tarifikace 60+30 – účtována první hodina, následně poměrná část hodinové sazby po každých započetých 30 minutách.
- Tarifikace 30+30 – účtována poměrná část hodinové sazby po každých započatých 30 minutách.

Ceník je platný od 1.4.2021


Základem poskytovaného outsorcingu servisu a správy v oblasti firemních IT je převzetí správy nad IT infrastukturou zákazníka. Naši specialisté provedou vstupní analýzu a profilaxi současných technologií a vybavení zákazníka, provedou jejich zdokumentování a při zjištění případných kritických míst se zákazníkem dohodnou způsoby jejich odstranění. Současně jsou zavedeny technické prostředky pro zabezpečnení, dohled a vzdálené poskytování servisních činností. Dále již probíhá běžný servis a údržba technologií na základě předem definovaných požadavků zákazníka, nebo na základě jednotlivých úkonů na objednávku (podpora uživatelů, řešení problémů či havarijních a stavů apod.).

Tým našich specialistů řeší maximum možného servisu flexibilně pomocí vzdálené podpory a za pomoci moderdních technických prostředků (šifrované zabezpečené VPN přístupy do sítí zákazníků, TeamViewer pro podporu uživatelů apod.). Díky tomu, jsme schopni reagovat velice pružně a v případě poruchových stavů zákazník zpravidla nemusí čekat hodiny či dny na "výjezd technika", ale pomoc mu je poskytnuta téměř obratem i mimo pracovní dobu. Navíc vzdálené servisní zásahy jsou i cenově zvýhoděny. Fyzické výjezdy technika k zákazníkovi, jsou samozřejmě také možné a v určitých případech nezbytné (např. hardwarové poruchy, instalace nového vybavení apod.). Maximum servisů se ale snažíme provádět vzdáleně, což je rychlejší i ekonomičtější. Součástí správy a servisu firemní IT je i poradenství, návrhy a projektování rozvoje a obměny IT infrastruktury. U dodávek IT vybavení pak zákazníka nijak neomezujeme ve výběru dodavatele IT hardware, pouze si vyhrazujeme konzultaci zákazníka před nákupem, vzhledem ke kompatibilitám.

Naše společnost je schopna nabídnout kompletní servis a správu firemních informačních a telekomunikačních technologií, které zahrnuje např.:

 • Správu serverů a datových úložišť
  • Operační systém Microsoft Windows server 2003 až 2019
  • Operační systém Linux (zejména distribuce Debian, Ubuntu, RedHat, SUSE)
  • Hardwarový servis serverů
  • Servis a správa datových úložišť, RAID polí a clusterů
  • Správa cloudových řešení
 • Správu nástrojů virtualizace
  • Servis, správa, údržba virtualizačních technologií
  • VMware
  • MS Hyper-V
  • XEN
  • Linux KVM
 • Správa síťových služeb
  • Mail, WWW, DSN, NTP, Proxy
  • Správa domén Active Directory, LDAP
  • FTP a ostatní souborové služby
  • Databáze MySQL, Oracle, MS SQL
  • aj.
 • Správa síťové infrastruktury
  • Kompletní správa LAN/WAN
  • Projektování, návrh a montáž sítí, síťových prvků a technologií
  • Optické, metalické, bezdrátové sítě
  • Správa síťových prvků CISCO, Juniper, HP aj.
  • Správa tiskových služeb
 • Síťová bezpečnost
  • VPN
  • Firewally
  • Certifikáty, elektronický podpis, šifrování dat
 • Servis počítačů
  • Kompletní servis hardware, čištění, výměny komponent atd.
  • Instalace a nastavení SW, zálohování atd.
  • Vzdálená pomoc
 • Správa IP telefonie
 • Montáže, servis a správa vybavení serveroven
 • Monitorování dostupnosti služeb

Pod pojmem pravidelná údržba se rozumí poskytování servisních úkonů dle předem dohodnutého časového harmonogramu. Servis je poskytován za účelem běžné správy, zálohování, instalací software, rozvoje HW a síťové infrastruktury atd.

Službu pravidelného servisu si může individuálně zákazník sjednat a není pevně určena stanoveným počtem servisních hodin, což je značně neoperativní, ale potřebným rozsahem čiností. Např. běžnou údržbu pracovních stanic, serverů, síťových služeb a prvků. Vhodně lze kombinovat služby a úkony prováděné lokálně u zákazníka technikem naší společnosti a služby a úkony prováděné vzdáleně.

Servisní úkony jsou poskytovány jak v běžné pracovní době, tak i mimo ní, což je výhodné vzhledem k nenarušování provozu zákazníka. Záleží na konkrétních požadavcích a dohodě se zákazníkem.

Službu pravidelné údržby lze libovolně rozvrhnout. V případě lokálního servisu u zákazníka lze určit počet a harmonogram servisních výjezdů technika k zákazníkovi. Standardní je provádění pravidelného servisu 1x až 2x měsíčně.

Během provádění pravidelné údržby jsou možné výpadky v rámci síťové infrastruktury zákazníka, případně je nutná fyzická přítomnost u jednotlivých pracovních stanic, serverů, síťových prvků apod. Z těchto důvodů je vhodné část údržby směřovat mimo pracovní hodiny. Pokud charakter prací neumožní tyto provádět vzdálenou správou, bude se zákazníkem dohodnut způsob zajištění přístupu ke spravovaným zařízením a technickému vybavení. Tato záležitost je řešena individuálně.

Pod pojmem vzdálená správa se rozumí vzdálený přístup technika do počítačové sítě nebo přímo na zařízení zákazníka přes zabezpečený kanál v prámci internetového spojení (VPN, TeamViewer, či jiným obdobným způsobem). Většinu jednodušších servisních úkonů není většinou nutné řešit s fyzickou přítomností technika u zákazníka, ale lze je řešit přes vzdálenou správu, což zákazníkovi přináší zejména snížení nákladů za výjezdy technika a rychlejší reakční dobu na řešení problémů a požadavků.

Po dohodě se zákazníkem je využita existující nebo se zřídí nová služba vzdáleného přístupu pro potřeby vzdálené správy. Přístup do této služby je zabezpečen vysoce kvalitními šifrovacími algoritmy pro přenos dat přes internet.

Přístup do vnitřní sítě zákazníka je umožněn jen předem definovaným technikům na základě samostatných uživatelských účtů, případně, pokud je to možné, na bázi certifikátů veřejných klíčů (preferovaná varianta). Před zřízením služby bude zákazník plně informován o způsobu a technických parametrech (závisí na konkrétní síťové infrastruktuře i technickém vybavení zákazníka).

Tento způsob řešení servisních požadavků klienta je nejen nejpružnější, ale i cenově nejvýhodnější.

Služba outsorcingu servisu a správy firemních IT není nijak paušálně zpoplatněna, je pouze smluvně vázána minimálním měsíčním plněním zákazníka. Jedná se fakticky o závazek zákazníka objednávat servisní práce alespoň v minimálním rozsahu. Vše je individuálně smluvně nastaveno při uzavření smlouvy dle velikosti infrastruktury zákazníka, počtu zařízení, poboček apod.

Vlastníkem licencí k software (apod.) je vždy zákazník. Veškeré instalace prováděné servisními techniky jsou provedeny na základě zákazníkem dodaných instalačních médií a aktivačních/licenčních kódů. V rámci outsorcingu servisu a správy IT je zákazník upozorněn na licencční nesrovnalosti, případně je mu navrženo optimální řešení pro sjedníní licenčního souladu, nicméně konečné rozhodnutí a odpovědnost nese zákazník. Společnost INTERCONNECT s.r.o. nemůže nést jakoukoli odpovědnost za licence k software zákazníka.

Chci objednat / poptat tuto službu