Firmy a průmysl

Kamery

Moderní IP řešení

Vysoké rozlišení

Firmy, města

Trvalý pocit bezpečí je jedním ze základů spokojeného života občanů a jejich vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Městské kamerové systémy jsou prokazatelně velice účinným nástrojem v boji s kriminalitou a jejich nasazení a využívání je oceňováno i Městskou policií a Policií ČR.

Naše společnost má bohaté zkušenosti s Městským kamerovým systémem (MKS) hlavního města Prahy, který je největším kamerovým systémem na území ČR.

Zajišťujeme také právní servis a poradenství v rámci problematiky kamerových systémů, které se týká zejména oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu k zákonu č. 101/2000Sb O ochraně osobních údajů.


Určité druhy kriminality, mezi které patří jmenovitě majetková kriminalita, prosté krádeže, vandalismus, ale i časté rušení nočního klidu, výtržnictví a znečišťování veřejných prostranství a podobně zasahují širokou veřejnost a mohou způsobovat výrazné snížení pocitu bezpečí občanů na daném území. Kamerové systémy, které nasazují velká města, ale i malé obce, jasně statisticky prokázaly svůj neocenitelný přínos v boji s tímto druhem kriminality. Za vše mluví např. statisticky prokázaný 60% pokles krádeží motorových vozidel na území celého hlavního města Prahy po nasazení kamerových systémů. Také krádeže věcí z motorových vozidel, vandalismus apod. zaznamenaly po nasazení kamerových systémů v daných lokalitách výrazný pokles blížící se celkovému vymizení této kriminality z lokalit, kde byl kamerový systém nasazen.

Základní funkce městských kamerových systémů

  • preventivní – v místech s výskytem kamer výrazně klesá kriminalita
  • represivní – pokud jsou vybudována dohledová centra, nebo jsou do nich kamerové systémy napojeny, tak nepřetržitý monitoring umožňuje okamžitou reakci na narušení veřejného pořádku
  • informativní – záznamy jsou cenným důkazním materiálem při vyšetřování trestné činnosti

Schéma MKS

Možnosti

Moderní technologie kamerových systémů dnes skýtají téměř neomezené možnosti instalace i využití. Barevné kamery s vysokým rozlišením lze instalovat na domy, sloupy veřejného osvětlení a všechna obdobná místa a lze tak získat ideální pokrytí daných lokalit. Vysoce výkonné noční IR přísvity, mnohonásobný optický zoom i komfortní vzdálené ovládání jsou dnes již standardem.

Ve spojení s dohledovými centry a napojením na Městkou policii a policii ČR jsou městské kamerové systémy vysoce efektivním nástrojem pro zvýšení bezpečnosti obyvatel.


Společnost INTERCONNECT s.r.o. má v oblasti kamerových systémů bohaté zkušenosti a propracovanou metodiku implementace, což dokážeme pružně využít při návrhu a výstavbě jak velkých městských kamerových systémů, tak kamerových systémů pro menší města a obce.

Naši projektanti, konzultanti legislativy, bezpečnosti i naše montážní týmy jsou kompetentní ve všech částech projektu. Rámcově lze projekt rozčlenit na fáze:

  • Počátečních konzultace, kdy dochází k vytyčení záměru a požadavků na obecní kamerové systémy.
  • Vstupní analýzy.
  • Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele.
  • Soutěž na výběr zhotovitele.
  • Realizace výstavby.
  • Servis a údržba.

Nabízená řešení

Pro obce a města jsme pro vás vybrali:

Logo Geutebruck

Záznamová zařízení Geutebrück tvoří špičku v oboru. Jedná se o vysoce sofistikovaná zařízení s kvalitou i technologií bez kompromisů. Unikátní kompresní mechanismus obrazových dat, digitální zpracování a zabezpečení záznamu šifrováním a TPM čipem, propracovaná uživatelská práva a uživatelsky komfortní a technologicky vyspělý software GeViScope, to vše z nich činí unikát mezi záznamovými zařízeními. Systém lze licenčně rozšiřovat moduly pro čtení SPZ nebo třeba i rozpoznání obličejů. Tyto produkty jsou hojně využívány a oblíbeny také v bankovním sektoru.

Logo BOSCH

Produkty BOSCH Security systems jsou perfektním profesionálním řešením. Vysoce technicky vyspělé kamery s léty prověřenou kvalitou jsou vynikající volbou pro městské a obecní kamerové systémy. Kamery, objektivy, IR přísvity, ovládání, převodníky, záznam, kryty, držáky, to vše je v ucelené produktové řadě Bosch k dispozici.

Logo SAMSUNG

Značka SAMSUNG nemusí být v oblasti elektroniky nijak zvláště představována a výrobky této společnosti lze zařadit jistě do segmentu kvality. Divize SAMSUNG Security, která se zabývá bezpečnostními a kamerovými systémy si tento standard kvality bezpochyby drží. Kamery, záznamová zařízení i zobrazovací monitory patří mezi špičková zařízení a jsou vynikající volbou od domácího použití, přes použití korporátní až po využití státními institucemi.

Chci objednat / poptat tuto službu