Dohledové centrum

Dohledové centrum INTERCONNECT

Vlastní multifunkční dohledové centrum

Napojení na PCO partnerů

Kamery, IT, datové okruhy, bezpečnostní systémy aj.

Provozujeme vlastní multufunkční dohledové centrum (zkráceně MDC), které je předřazeno standardním pultům centralizované ochrany partnerů a umožňuje prováděd monitoring a dohled nejen nad bezpečnostními systémy, ale i nad systémy kamerovými, ICT a IT. Personálně je zajištěno kvalifikovanými technickými pracovníky, kteří dokáží vyhodnocovat a zpracovat ne jen alarmové, ale i poruchové stavy a incidenty. Jsme tak schopni zajistit dohled nad téměř jakýmkoli systémy zákazníka, jako jsou např. kamery, IT vybavení, servery a on-line služby, datové okruhy, bezdrátové telekomunikační spoje, zabezpečovací systémy (EZS), přístupové systémy (ACS), systémy požární signalizace (EPS) i mnoho jiných.

Multifunkční dohledové centrum (MDC) je napojeno na pulty centralizované ochrany (zkráceně PCO) partnerů. PCO výrazným způsobem zvyšují efektivitu elektronických zabezpečovacích systémů EZS, elektronických požárních signalizací EPS i jiných bezpečnostních systémů v ochraně majetku i osob a to díky nepřetržitému monitorování a okamžitým reakcím bezpečnostních služeb na vzniklé stavy a incidenty.

Pulty centralizované ochrany PCO jsou koncová zařízení, která sbírají údaje z připojených bezpečnostních systémů a údaje zobrazují obsluze operačních středisek. Obecně zažitý pojem „připojení na PCO“ tak vyjadřuje připojení EZS, EPS či jiného bezpečnostního systému do operačního střediska tak, aby pultem centralizované ochrany byly údaje z Vašeho systému EZS monitorovány a v případě poplachu byla upozorněna obsluha, která zajistí okamžitou reakci.

Schéma PCO

Připojený bezpečnostní systém (zabezpečovací systém EZS, požární signalizace EPS, aj.) je neustále monitorován. Operační střediska mají nonstop provoz. V případě, že dojde např. k poplachu EZS, je okamžitě zobrazeno hlášení obsluze operačního střediska, která neprodleně reaguje vysláním hlídkového vozidla. Pracovníci agentury prověří situaci, případně ihned přivolají Městskou policii nebo Policii ČR se kterými spolupracuje při zásahu. Celý systém je postaven na principech minimálních zpoždění a okamžitých reakcí, protože ať v případě trestných činů, tak v případě požáru jde zejména o čas.

Součástí služeb je samozřejmě kontaktování majitele na předem dohodnutých telefonních číslech. Lze si určit, zda hlídka je vyslána automaticky, nebo až po dohodě s majitele a jak reagovat v případě, kdy majitele není dostupný apod. Variant je mnoho, ale i zcela základní varianta připojení na PCO zvyšuje efektivitu bezpečnostního systému, který nelze pouhou sirénou s majákem v dnešní době dosáhnout.


Společnost INTERCONNECT s.r.o. zajišťuje nejen připojení vašeho bezpečnostního systému na PCO, ale zabývá se i projektováním, montáží a servisem Pultů centralizované ochrany (PCO). Dále jsme, díky vlastnímu multifunkčnímu dohledovému centru, schopni integrovat a dohledovat celý komplex systémů zákazníka od systémů bezpečnostních, přes kamerové, IT, až např. po enviromentální. Stačí nás jen kontaktovat.

Chci objednat / poptat tuto službu